Sayı 5 (2016)

ART-SANAT

İçindekiler

ART-SANAT 5-2016

ART-SANAT 5-2016 PDF
 

KAPAK-GİRİŞ-İÇİNDEKİLER/COVER-INTRODUCTION-CONTENTS

KAPAK/COVER PDF
İBRAHİM ÇEŞMELİ, HANDE GÜNÖZÜ
GİRİŞ-ÖNSÖZ-İÇİNDEKİLER/INTRODUCTION-FOREWORD-CONTENTS PDF
İBRAHİM ÇEŞMELİ, HANDE GÜNÖZÜ

MAKALELER/ARTICLES

AİZANOİ’DAN HOROZLU MEZAR (A GRAVE WITH A COCK FROM AIZANOI) PDF
ELİF ÖZER
KAPADOKYA BÖLGESİ, IHLARA VADİSİ (PERISTREMA) BİZANS DÖNEMİ BAHATTİN SAMANLIĞI KİLİSESİ, SAINT GEORGE (KIRKDAMALTI) KİLİSESİ VE DİREKLİ KİLİSE DUVAR RESİMLERİNİN TAŞIYICI (SIVA-DUVAR) KARAKTERİZASYONU PDF
HANDE GÜNÖZÜ
ACIYI OKUMAK: TEMSİL VE İFADE BAĞLAMINDA PİETA BETİMLERİ (READING THE SUFFERING: PIETA DEPICTIONS IN THE CONTEXT OF REPRESENTATION AND EXPRESSION) PDF
SERAP YÜZGÜLLER, SEDA YAVUZ
II. BAYEZİD DÖNEMİ AMASYA ÇEVRESİNDE YEREL BİR BANİ: HIZIR PAŞA OĞLU MEHMED PAŞA (A LOCAL PATRON IN AMASYA REGION DURING BAYEZID II'S REIGN: MEHMED PASHA THE SON OF HIZIR PASHA) PDF
MUSTAFA ÇAĞHAN KESKİN
MİNYATÜRLÜ SURNAME ELYAZMALARI ANLATISININ RESİM VE EDEBİ METİN DİLİNDE GEÇMİŞ TOPLUMSAL GERÇEKLİĞİN BETİMLENME ÖZELLİKLERİ VE SİNEMA TASARIMI: SURNAME-İ VEHBİ ELYAZMASI ÜZERİNDE BİR DEĞERLENDİRME PDF
İNCİ YAKUT
KIBRISLI ALİ RUHİ EFENDİ VE KIBRIS’TAKİ İMAR FAALİYETLERİ (ALI RUHI EFENDI AND HIS CONSTRUCTIVE CTIVITIES/FUNCTIONS IN CYPRUS) PDF
ENES KAVALÇALAN
EPIC AND MYTH IN PICTORIAL CARPETS OF QAJAR ERA IN IRAN (İRAN'DA KAÇAR DÖNEMİ RESİMLİ HALILARDA EPİK VE MİT) PDF
ALI VANDSHOARI, AHAD NEJAD EBRAHIMI
AN ARTISTIC REVOLUTION PHENOMENON: DIAGHILEV’S BALLET RUSSES (SANATSAL BİR DEVRİM FENOMENİ: DİAGHİLEV’İN RUS BALESİ) PDF
SEDA AYVAZOĞLU
DMİTRİ ŞOSTAKOVİÇ’İN LA MİNÖR OP.77 (OP.99) 1.KEMAN KONÇERTOSU’NA SEMİYOTİK BİR GENEL BAKIŞ (A SEMIOTIC REVIEW TO A MINOR OP.77 (OP.99) FIRST VIOLIN CONCERTO OF DMITRI SCHOSTAKOVICH) PDF
TOGRUL GANİYEV
BİR STANDART YARATMA ARACI OLARAK TÜRKİYE’DE VERNAKÜLER MİMARLIK (AS A TOOL OF STANDARD CREATION VERNACULAR ARCHITECTURE IN TURKEY) PDF
ASLIHAN ECE PAKÖZ

ÇEVİRİLER/TRANSLATIONS

AKDES NİMET, ¨OSMANLI TÜRK HALK MUSİKİSݨ, TÜRK YURDU, C. 5, S. 30, İSTANBUL, HAZİRAN 1927, S. 605-609 (OSMANLICA’DAN ÇEVİRİ/TRANSLATION FROM OTTOMAN TURKISH) PDF
İDRİS ÇAKIROĞLU
TÜRK BASININDA KARAGÖZ TARİHİ ‘1900-1930’ (HISTORY OF KARAGOZ IN TURKISH PRESS ‘1900-1930’) (OSMANLICA’DAN ÇEVİRİ/ TRANSLATION FROM OTTOMAN TURKISH) PDF
NAZLI MİRAÇ ÜMİT
M. SAMİ, KARAGÖZ İNGİLTERE’DE (KARAGÖZ IN ENGLAND) (OSMANLICA’DAN ÇEVİRİ/ TRANSLATION FROM OTTOMAN TURKISH) PDF
NAZLI MİRAÇ ÜMİT

TANITIM/INTRODUCTION

MEHMET GÜLER’İN RESİMLERİNDE SOYUT ANLAYIŞIN İZLERİ ÜZERİNE FELSEFİ BİR BAKIŞ AÇISI (TANITIM/INTRODUCTION) PDF
TUFAN ERBARIŞTIRAN

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI/PUBLICATION PRINCIPLES AND WRITING RULES

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI (PUBLICATION PRINCIPLES AND WRITING RULES) PDF
İBRAHİM ÇEŞMELİ, HANDE GÜNÖZÜ


ISSN: 2148-3582