ART-SANAT

134.556 95.094

                           ART-SANAT JOURNAL / ART-SANAT DERGİSİ

Yeni Web Sayfası: http://dergipark.gov.tr/iuarts

The New Web Page: http://dergipark.gov.tr/iuarts

Archaeology/ Arkeoloji, Art History/ Sanat tarihi, History of Architecture/ Mimarlık Tarihi, Restoration-Conservation/ Restorasyon-Konservasyon

Art-Sanat is an international academic refereed e-journal that published twice a year. 

Art-Sanat yılda iki defa yayınlanan uluslararası akademik hakemli e-dergidir. 

INDEXES/İNDEKSLER

                            The Art-Sanat Journal is indexed by the Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), the Akademik Araştırmalar Index (Acar index),  the   Arastirmax, the ASOS Index ,the EBSCOhost,  the Index Copernicus, the International Medieval Bibliography (IMB),  the Islamic World Science Citation Center (ISC), the JournalTOCs , the ResearchBib, the Türk Eğitim Index (TEI), the ULAKBİM and the Emerging Sources Citation Index (ESCI/Web of Science).

                            Art-Sanat Dergisi, Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), Akademik Araştırmalar İndeksi (Acar index),  Arastirmax,  ASOS Index,  EBSCOhost, Index Copernicus, International Medieval Bibliography (IMB), Islamic World Science Citation Center (ISC), JournalTOCs,  ResearchBib, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) ve Emerging Sources Citation Index (ESCI/Web of Science) tarafından indekslenmektedir.  

PUBLICATION PLACE YAYIN YERİ

TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi sistemleri

TÜBİTAK-ULAKBİM JournalPark Open Journal Systems

http://dergipark.gov.tr/iuarts

ANNOUNCEMENT/DUYURU 

Art-Sanat Journal will accept articles, papers, translations, news, introductions, reviews, etc., in the field of archaeology, history of art, history of architecture, restoration-conservation,  painting, sculpture, music, theatre, etc. Submission date until 15.12.2017. Submission via e-mail: artsanatjournal@gmail or TÜBİTAK-ULAKBİM JournalPark Open Journal System :http://dergipark.gov.tr/iuarts

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı yayını olan Art-Sanat Dergisi’ne 15.12.2017 tarihine  kadar makaleler ve yazılar kabul edilecektir. Genel Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon-Konservasyon ve sanatın her alanıyla ilgili makalelerin ve yazıların (çeviri, haber, tanıtım, eleştiri.) kabul edileceği uluslararası hakemli Art-Sanat Dergisi’nin yeni sayısı 2017 yılının temmuz ayında yayınlanacaktır. 

PUBLICATION PRINCIPLES AND WRITING RULES / YAYIN İLKELERİ  VE YAZIM KURALLARI

Art-Sanat Journal is a publication of the Department of Art History of the Research Institute of Turkology of the Istanbul University. Art-Sanat is an international academic refereed e-journal that published twice (January and July) a year. The Journal is published in TÜBİTAK-ULAKBİM JournalPark Open Journal System. The journal accept unpublished articles, papers, translations, news, introductions, reviews, etc., in the field of archaeology, history of art, history of architecture, restoration-conservation, painting, sculpture, music, theatre, etc., in English or Turkish and in Microsoft Word format. The articles and papers must have English and Turkish titles, abstracts (150-300 word) and keywords (3-5 word). The articles and papers must be composed in American Sociological Association (ASA) style. Submission via e-mail: artsanatjournal@gmail or TÜBİTAK-ULAKBİM JournalPark Open Journal System : http://dergipark.gov.tr/iuarts

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nın yayını olarak TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi Sistemlerinde  yayınlanan  “Art – Sanat”  isimli dergiye genel Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon-Konservasyon, Resim, Heykel, Fotoğraf, Müzik, Tiyatro... ve sanatın her alanıyla ilgili daha önce yayınlanmamış makaleler, bildiriler ve yazılar (çeviri, tanıtım, haber…) kabul edilmektedir (web: http://dergipark.gov.tr/iuarts) . Düzenli olarak yılda iki defa ocak ve temmuz aylarında yayınlanan dergi, indeksler tarafından taranan uluslararası hakemli bir e-dergidir. Yayınlanması istenilen makaleler ve yazılar (çeviri, haber, tanıtım...) derginin e-mail adreslerine (artsanatjournal@gmail.com, ibrahimces@gmail.com) veya Açık Dergi Sistemlerine (Open Journal Systems) gönderilmelidir. Gönderilmiş olan makale önce editör ve yayın kurulu tarafından incelendikten sonra en az iki hakem olmak üzere ilgili hakemlere gönderilir ve makale hakkında en az iki hakemin olumlu karar vermesi durumunda makale yayınlanır. Makale yazarlarının isimleri hakemlere bildirilmemektedir. Dergide yayınlanan makale ve yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.

Dergiye Türkçe ve İngilizce kabul edilecek makalelerdeki ve çeşitli yazılardaki (Microsoft Word’de yazılmış) atıflarda ASA (American Sociological Society) stili kullanılmalıdır. Metinde atıf parantez içinde; soyad yayın yılı: sayfa numaraları, görsel malzeme numarası. Tek kaynak kullanılacaksa (Coomaraswamy 1965: 140, 148-150, fig. 243), birden çok kaynak kullanılacaksa (Coomaraswamy 1965: 140; Hillenbrand 1976: 94, 98-99) şeklinde olmalıdır.  Kaynaklarda kitaplar; Soyad, ad. yayın yılı. kitap ismi (italik)varsa editör (ed.,), çeviren (çev.,) veya hazırlayanın (haz.,) ismi soyadı, yayın yeri: yayınlayan, (Coomaraswamy, Ananda K. 1965. History of Indian and Indonesian Art,  New York: Dover Publications,) şeklinde yazılmalıdır. Kaynaklarda makaleler;Soyad, ad. yayın yılı. makale ismi (iki tırnak arasında), yayın ismi (italik), sayı: sayfa numaraları (başlangıç ve bitiş) (Hillenbrand, Robert. 1976. “Saljuq Dome Chambers in North-West Iran”, Iran, 14: 93-102) şeklinde yazılmalıdır.  Kaynaklarda, çok yazarlı bir eserde, ilk yazardan (soyad, ad) sonra gelen yazarlar, ad soyad şeklinde yazılmalıdır. Eser iki yazarlı ise metinde soyadlar arasına, kaynaklarda ise iki yazarın arasına -ve- konulmalıdır. Eser üçten fazla yazarlı ise metinde ilk iki soyad arasına virgül, üçüncü yazardan sonra ise -vd.,- getirilmelidir (üçüncü soyaddan önce -ve- olmalı). Kaynaklarda ise aralarına virgül konularak bütün yazarlar yazılmalıdır (çoklu yazarlarda, son yazardan önce -ve- gelmelidir).  Atıfta bulunulan yazarın aynı yılda birden çok yayını varsa, metin içinde ve kaynaklarda,  yayın tarihlerinin yanına sırasıyla küçük harfler konulmalı (1993a, 1993b gibi) Makalelerde Türkçe ve İngilizce başlık ile özet (150-200 kelime) ve aynı dillerde 3-5 adet anahtar kelime olmalıdır. Gönderilecek görsel malzemenin her biri en az 300 dpi çözünürlükte jpek formatında olmalıdır. Yayında kullanılacak görsel malzemelerin başına -Figür/Fig.- getirilmeli ve numaralandırılmalıdır (Figür 3/Fig. 3 gibi). Gerektiği durumlarda görsel malzemenin altında açıklamaları olmalıdır.

                                  THE INTERNATIONAL VIRTUAL FORUM–ISTANBUL 2016: HUMANITARIAN ASPECTS IN GEOCULTURAL SPACE

                                          ULUSLARARASI SANAL FORUM İSTANBUL 2016: JEO-KÜLTÜREL ALANDA İNSANİ YAKLAŞIMLAR

                    МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ ФОРУМ –СТАМБУЛ 2016: ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ В ГЕОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ABD, Çek Cumhuriyeti, Ermenistan, Güney Kore, İtalya, Japonya, Rusya, Slovakya ve Türkiye’nin bilimsel işbirliği ile hazırlanan “Aydın Toplumların Uzaktan Eğitim ve Bilim Alanı Oluşturma” adlı projenin “Jeo-Kültürel Alanda İnsani Yaklaşımlar” başlıklı VIII. Uluslararası Sanal Forumu: “İstanbul 2016”, 01-06 Ekim 2016 tarihleri arasında, dünya kültür mirasının en önemli kentlerinden biri olan İstanbul’da, ülkemizin en köklü bilim merkezlerinden biri olan İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenmektedir. Uluslararası Foruma kabul edilmiş farklı ülkelerden (Güney Kore, Kırgızistan, Kazakistan, Gürcistan, Belarus Cumhuriyeti, Slovakya, Ukrayna, Rusya, Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Makedonya, İtalya, Litvanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Ermenistan ve Türkiye)  bilim adamlarına ait 106 bildiri, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü  Sanat Tarihi Anabilim Dalı yayını olan Art-Sanat dergisi özel sayısında yayınlanmıştır.

ART-SANAT 2016/ SPECIAL ISSUE OF THE INTERNATIONAL VIRTUAL FORUM–ISTANBUL 2016: HUMANITARIAN ASPECTS IN GEOCULTURAL SPACE (PDF)

ART-SANAT 2016/ ULUSLARARASI SANAL FORUM İSTANBUL 2016: JEO-KÜLTÜREL ALANDA İNSANİ YAKLAŞIMLAR ÖZEL SAYISI (PDF)

TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi Sistemleri (Özel Sayı)

TÜBİTAK-ULAKBİM JournalPark Open Journal Systems (Special Issue)

PARTNER/ORTAK

DAKAM’ın (Doğu Akdeniz Akademik Araştırmalar Merkezi) düzenlediği, BİLSAS (Bilim, Sanat, Spor Prodüksiyon) tarafından organize edilen Uluslararası HISTART ‘15/ III. History of Art Conference (3. Sanat Tarihi Konferansı) 9-10 Ekim 2015 tarihinde İstanbul Cezayir Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Sanat ve Toplum temalı bu uluslararası konferansta sunulmuş olan bildirilerden seçilmiş olanlar konferansın dergi ortağı İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı yayını Uluslararası Art-Sanat Dergisi'nde yayınlandı.  

HISTART'15 / III. History of Art Conference has been held on October 9-10, 2015 in Istanbul. The conference has been coordinated by DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), organized by BiLSAS (Science, Art, Sport Productions) and hosted by Cezayir Meeting Halls. The conference is aiming at fostering discussions on art and society in modern history. The selected papers presented at HISTART’15 have been published in Art-Sanat Journal.

HISTART'15 Special Issue 2016 (PDF)

HISTART'15 Special Issue 2016 (Open Journal Systems) 

PUBLISHED ISSUES/ YAYINLANMIŞ SAYILAR 

Sayı/Issue: 8-2017 (PDF)

Sayı/Issue: 8-2017 (Open Journal Systems)

Sayı/Issue: 7-2017 (PDF)

Sayı/Issue: 7-2017 (Open Journal Systems)

Sayı/Issue: 6-2016 (PDF)

Sayı/Issue: 6-2016 (Open Journal Systems)

SPECIAL ISSUE OF THE INTERNATIONAL VIRTUAL FORUM–ISTANBUL 2016: HUMANITARIAN ASPECTS IN GEOCULTURAL SPACE (PDF)

SPECIAL ISSUE OF THE INTERNATIONAL VIRTUAL FORUM–ISTANBUL 2016: HUMANITARIAN ASPECTS IN GEOCULTURAL SPACE (OPEN JOURNAL SYSTEMS)

Sayı/Issue: 6-2016 (PDF)

Sayı/Issue: 6-2016 (Open Journal Systems)

HISTART'15 Special Issue 2016 (PDF)

HISTART'15 Special Issue 2016 (Open Journal Systems)

Sayı/Issue: 5-2016 (PDF)

Sayı/Issue: 5-2016 (Open Journal Systems)

Sayı/Issue: 4-2015 (PDF)

Sayı/Issue: 4-2015 (Open Journal Systems)

Sayı/Issue: 3-2015 (PDF)

Sayı/Issue: 3-2015 (Open Journal Systems)

Sayı/Issue: 2-2014 (PDF)

Sayı/Issue: 2-2014 (Open Journal Systems) 

 Sayı/Issue: 1-2014 (PDF)  

 Sayı/Issue: 1-2014 (Open Journal Systems) 

 İLETİŞİM/ CONTACT

Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli

artsanatjournal@gmail.com (e-mail)

ibrahimces@gmail.com (e-mail)

http://dergipark.gov.tr/iuarts

Art-Sanat Açık Dergi Sistemleri (Open Journal Systems) (web)

http://turkiyat.istanbul.edu.tr/?p=6551 (web)

http://artsanatjournal.art-archaeology.org (web)

http://www.art-archaeology.org/art-sanat-journal.html (web)

Facebook

+90-212-440 00 00 / 26658

+90 212 440 20 72

YAYIN SAHİBİ/ PUBLICATION OWNER

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü

Director of Research Institute of Turkology of Istanbul University

Prof. Dr. Fikret Turan

DERGİ KURUCUSU/ FOUNDER OF JOURNAL

Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli

EDİTÖRLER / EDITORS IN CHIEF

Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli

Dr. Hande Günözü

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLERİ/ MANAGING EDITORS

Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli

Dr. Hande Günözü

YAYIN KOORDİNATÖRÜ/ PUBLICATION COORDINATOR

 Dr. Hande Günözü

E-DERGİ YÖNETİCİSİ/ E-JOURNAL DIRECTOR

Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli

GRAFİK VE MİZANPAJ /GRAPHIC AND LAYOUT

Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli

TÜRKÇE REDAKSİYON/TURKISH REDACTION

M.A. Burcu Atalas Hergül

M.A. Çağlayan Hergül

İNGİLİZCE REDAKSİYON/ ENGLISH REDACTION

 M.A. Nazlı Miraç Ümit

RESMİ YAZIŞMA SORUMLUSU/ RESPONSIBLE FOR OFFICIAL CORRESPONDENCE

Chief Gülcan Balcı Başkaya

YAYIN KURULU/ EDITORIAL BOARD

                                                                    Prof. Dr. Günkut Akın, Prof. Dr. T. Engin Akyürek, Prof. Dr. Ara Altun, Prof. Dr. Mustafa Aydın,

Prof. Dr. Ufuk Kocabaş, Prof. Dr. Elif Özer, Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian, Prof. Dr. Baha Tanman,

Prof. Dr. Uğur Tanyeli,  Prof. Dr. Fikret Turan, Prof. Dr. Gülsün Umurtak, Prof. Dr. Gönül Uzelli,

Prof. Dr. Mehmet Üstünipek, Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli, Dr. Hande Günözü,

M.A. Nazlı Miraç Ümit, M.A. Burcu Atalas Hergül, M.A. Çağlayan Hergül

                                                                       HAKEM VE DANIŞMA KURULU/ REFEREE AND ADVISORY BOARD                                                                   

Prof. Dr. Günkut Akın, Prof. Dr. T. Engin Akyürek, Prof. Dr. Ara Altun, Prof. Dr. Mustafa Aydın

Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian, Prof. Dr. Ufuk Kocabaş, Prof. Elif Özer, Prof. Dr. Baha Tanman, Prof. Dr. Uğur Tanyeli,

Prof. Gülsün Umurtak, Prof. Dr. Mehmet Üstünipek, Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli, Assoc. Prof. Emine Naza Dönmez,

Assoc. Prof. Şevket Dönmez, Assoc. Prof. Sedef Çokay-Kepçe, Assoc. Prof. Tarkan Okçuoğlu, Assoc. Prof. Simge Özer Pınarbaşı,

Assoc. Prof. İnci Yakut, Assoc. Prof. Anıl Yılmaz, Prof. Assist.Seda Ayvazoğlu, Assist. Prof. Cenk Berkan, Assist. Prof. Gülberk Bilecik,

Assist. Prof. Csilla Balogh, Assist. Prof. Ahmet Vefa Çobanoğlu, Assist. Prof. Belgin Demirsar Arlı,

Assist. Prof. Hatice Günseli Demirkol,  Assist. Prof. Elif Varol Ergen, Assist. Prof. Meltem Gündoğdu,

Assist. Prof. Işıl Özsait Kocabaş, Assist. Prof. Görkem Kutluer, Assist. Prof. Alev Erkmen Özhekim, 

Assist. Prof. Ayça Tiryaki,Assist. Prof. Filiz Adıgüzel Toprak, Assist. Prof. Seda Yavuz, Assist. Prof. Burhan Yılmaz, 

Assist. Prof. Serap Yüzgüller, Assist. Prof. Mehmet Fevzi Uğuryol, Dr. Hande Günözü, Dr. Kazim Abdullaev, 

Dr. M. Nilüfer Kızık Kiraz, Dr. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu, M.A. Suna Canan Aydın Altay, M.A. Nazlı Miraç Ümit, 

                                            M.A. Gülseren Dikilitaş, M.A. Çağlayan Hergül, M. A. Seda Tulgar, Lect. Lola Kadirova Kızıl, Lect. Ramazan Yılmaz   


Sayı 8 (2017): ART-SANAT 8-2017


Kapak sayfası
ART-SANAT 8-2017


ISSN: 2148-3582