ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (AN ASSESSMENT ON THE PROTECTION OF IMMOVEABLE CULTURAL PROPERTIES IN TURKEY IN THE LIGHT OF NATIONAL AND INTERNATIONAL REGULATIONS)

CANSU ATILGAN
376 223

Öz


ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (AN ASSESSMENT ON THE PROTECTION OF IMMOVEABLE CULTURAL PROPERTIES IN TURKEY IN THE LIGHT OF NATIONAL AND INTERNATIONAL REGULATIONS)

Tam metin:

PDF