1859 TARİHLİ BİR KONUTUN BELLEĞİNDEKİLER (MEMORIES OF A HOUSE WHICH IS DATED IN 1859)

ÇAĞLAYAN HERGÜL
513 286

Öz


ÖZ

İzmir’in, Dikili ilçesine bağlı Çandarlı beldesinde yer alan 1859 tarihli bir konutun ilk inşasından günümüze kadar geçirdiği dönemler makalemizde konu edilmektedir. 1859 tarihinde inşa edilen yapı, 1923 yılında gerçekleşen Lozan mübadelesiyle yeni bir aileye kapılarını açmıştır. Yapı, 2013 yılında restorasyon görmüştür. Makalemizde, ilk olarak konutun nasıl bir mimari etkiyle inşa edildiği, ikinci evrede evin iç mekanlarına yapılan müdahalelerin sebebi, son olarak yapılan restorasyonla kullanım amacına yönelik ne gibi uygulamalar geçirdiği anlatılmıştır. Kendi içinde değerlendirilen üç ayrı dönemde, yapının mimari formu ve değişimlerinin ne gibi tarihi olaylara bağlı olarak meydana geldiği de konutun fiziki belleğinden yansıtılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İzmir, Dikili, Çandarlı, mübadele, Sakız tipi konut, kule ev.

 

ABSTRACT

The situation of a house in Çandarlı, a town of Dikili county in İzmir city, in different periods between its first cunstruction in1856 and today are evaluated in this article. The house opened its doors to a new family after the population exchange of Lausanne in 1923. In 2013, the house was restored. Firstly, the article discusses under what kind of architectural influence the house was built. In the second part, the reasons for the interventions to indoor house are investigated; and finally the practices that were applied during the restoration according to intended use are evaluated. The architectural form of the house and the historical events that played roles in its change in three different periods, which are evaluted seperately, are explored through the physical memory of the house.

Keywords: İzmir, Dikili, Çandarlı, population exchange, Chios type house, Tower House.


* Makalede yer alan çizimlerin temin edilmesinde yardımcı olan Sayın Mimar Barış Doğan’a  (YD Mimarlık Kurucusu) ve projede emeği geçen ekibe teşekkür ediyorum.


Tam metin:

PDF