CONSERVATION OF A GROUP OF FRAMES FROM YK 16 SHIPWRECK (YENİKAPI 16 BATIĞINA AİT BİR GRUP EĞRİNİN KONSERVASYONU)

NAMIK KILIÇ
480 287

Öz


ABSTRACT

Thirty-seven medieval shipwrecks, dated at between the 5th and 11th centuries, were uncovered by the salvage excavations under the supervision of the Istanbul Archaeology Museums Directorate. The conservation work on 31 of these shipwrecks has been implemented by the Istanbul University’s Department of Conservation of Marine Archaeological Objects (Kocabaş 2015:5). The conservation of frames from the Yenikapı 16 (YK 16) shipwreck, the conservation of which is ongoing, was carried out with Kauramin®  treatment. This study describes the conservation procedures made by using Kauramin®  in the treatment of a collection of low density, highly waterlogged and decomposed frames from the YK 16.

Keywords: Yenikapı shipwrecks, conservation, restoration, Yenikapı 16, Kauramin.

ÖZ

5. ve 11. yüzyıllar arasına tarihlenen dünyanın en büyük ortaçağ batık gemi koleksiyonu İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü Başkanlığında ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu gemilerin 31’inin konservasyon çalışmaları İstanbul Üniversitesi Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilmektedir (Kocabaş 2015:5). Konservasyon çalışmaları devam eden Yenikapı 16 (YK 16) batığına ait bir grup eğrinin koruma çalışmaları ise Kauramin® yöntemi ile tamamlanmıştır. Bu çalışmada yüksek oranda su çekmiş düşük yoğunluğa sahip ileri derecede bozulmaya uğramış YK 16’ya ait bir grup eğrinin Kauramin® yöntemi ile tamamlanan konservasyon çalışmaları anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yenikapı batıkları, konservasyon, restorasyon, Yenikapı 16, Kauramin.

 


Tam metin:

PDF