SOGDİANADA YENİ ARKEOLOJİK KEŞİFLER:YALPAK TEPE SARAYI VE YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞINDAKİ ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR'2003-2013'(THE NEW ARCHAEOLOGICAL DISCOVERIES IN SOGDIANA:THE ARCHAEOLOGICAL WORKS IN YALPAK TEPE PALACE AND YERKURGAN CENTRAL TEMPLE'2003-2013)

İBRAHİM ÇEŞMELİ, HANDE GÜNÖZÜ, ABDİSABUR RAİMKULOV
508 187

Öz


ÖZ

2003-2013 yılları arasında Özbekistan Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü ile İsatanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Güney Sogdiana Bölgesi’nde (Kaşkaderya-Özbekistan) ortak arkeolojik çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çalışmalar neticesinde Guzar Vahası Yalpak Tepe Şehri harabesinde bir saray kalıntısı (5-6. Yüzyıl) ile Karşi Vahası Yerkurgan Şehir harabesinde bir tapınak kalıntısı (3-4. Yüzyıl) ortaya çıkarıldı. Bu kazı çalışmaları yanında bölgede arkeolojik yüzey çalışmaları da yapıldı.

Anahtar Kelimeler: Orta Asya, Sogdiana. arkeoloji, saray, tapınak.

 

ABSTRACT

The Archaeology Institute of Academy Sciences of Uzbekistan and the Research Institute of Turkology of Istanbul University have carried out archaeological works in South Sogdiana Region (Kashkadarya-Uzbekistan) in 2003-2013. As a result of these works, a palace ruin (5-6th. centuries) in Yalpak Tepe City in Guzar Oasis and a temple ruin (3-4th. centuries) in Yerkurgan City in Karshi Oasis have been unearthed. At the same time archaeological surveys have been carried out in the oases of Karshi and Guzar.

Keywords: Central Asia, Sogdiana. archaeology, palace, temple. 


Tam metin:

PDF