BİR BÜYÜK İSKENDER DAHA! (ONE MORE ALEXANDER THE GREAT!)

MUSTAFA KOÇAK, SERAP ERKOÇ
694 279

Öz


ÖZET

Aşağıdaki makalede Hellenistik Dönem’e ait bir Büyük İskender portresi, ilk defa yayınlanarak bilim dünyasının ilgisine sunulmaktadır. Attika tipi bir miğferle betimlenmiş portre ayrıca Plutarkhos’un Makedonyalı Kralının hayatını anlattığı eserindeki bir anekdotla da ilişkilendirilebilir. Bu haliyle, bu portre kendisine kesinlikle nadir İskender portreleri arasında bir yer edinecektir.

Anahtar Kelimeler: Büyük İskender, Plutarkhos, Antakya, portre, miğfer.

ABSTRACT

In the following article a Hellenistic portrait of Alexander the Great is for the first time published and thus presented to the scientific world. The portrait, with an attic helmet, also may be associated with a passage from the Life of Alexander by Plutarch.

Keywords: Alexander the Great, Plutarch, Antioch, portrait, helmet.


Tam metin:

PDF