AN ARTISTIC REVOLUTION PHENOMENON: DIAGHILEV’S BALLET RUSSES (SANATSAL BİR DEVRİM FENOMENİ: DİAGHİLEV’İN RUS BALESİ)

SEDA AYVAZOĞLU
549 195

Öz


ABSTRACT

The Ballet Russes (1909-1929) was the revolutionary Russian ballet company under the direction of Russian impresario Serge Diaghilev (1872-1929). The Ballet Russes took an important role as a new art form as rarely taking the old traditions. Before the Ballet Russes, the costumes were nearly uniformity. Not only costumes and scenery newly designed but the music was composed as a new music by commissioned composers such as Stravinsky, Debussy and Ravel. The ballet technique was limited as well. The revolutionary choreographs of Ballet Russes’, such as Fokine and Nijinsky were employed and they no longer limited body movements in dance. The choreographers extended those innovations and brought their modern spirit to large ensemble productions. Ballet Russes wasn’t just a new type and level of ballet performances that surpassed contemporary European ballet, but also a unique artistic phenomenon that shaped the development of Western European in the 20th century. The legacy left by Diaghilev and the Ballets Russes still has an influence on modern ballet companies today.

Keywords: Diaghilev, Ballet Russes, choreography, Russian Art, The World of Art.

ÖZ

Ballet Russes (1909-1929) Rus menejer Sergei Diaghilev’in (1872-1929) yönetiminde devrimci bir Rus balesi grubuydu. Bale Russes eski geleneklere nadir olarak yer veren yeni bir sanat formu olarak önemli bir rol aldı. Ballet Russes öncesinde kostümler neredeyse tekdüzeydi. Yalnız kostümler ve sahne yeniden düzenlenmedi; müzik de Stravinsky, Debussy ve Ravel gibi bestecilerden ısmarlanarak yeni bir müzik olarak bestelendi. Bale tekniği de sınırlıydı. Fokine ve Nijinsky gibi Ballet Russes’ın devrimci koreograflarının istihdamı ile dansta sınırlı vücut hareketleri devam ettirilmedi. Koreograflar yeniliklerini sürdürmeye devam ettirdiler ve modern soluklarını daha büyük toplululuk yapıtlarına taşıdılar. Ballet Russes yalnızca bale gösterilerinde Çağdaş Avrupa balesi olarak yeni bir tür ve seviye değildi aynı zamanda 20. yüzyılın Batı Avrupa sanatını şekillendiren eşsiz bir sanatsal fenomendi. Diaghilev ve Ballet Russes tarafından bırakılan miras bugünün modern dans toplulukları üzerinde halen etkisini sürdürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Diaghilev, Ballet Russes, koreografi, Rus Sanatı, Dünya Sanatı.


Tam metin:

PDF