AVRUPA’DA OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN HERALDİK GÖRÜNTÜSÜ ‘HERALDİÇKO PRİKAJUVANE NA OSMANSKATA İMPERİYA VO EVROPA’ (RUSÇADAN ÇEVİRİ/TRANSLATION FROM RUSSIAN)

EROL ÇETİN
917 637

Öz


ÖZET

Devlet armaları heraldik kanunlara göre oluşturulmaktadırlar. Onlar kendi devletlerinin kültürünü, tarihi ve özgünlüğü ile burada yaşayan insanların felsefesini ve psikolojisini de yansıtmak zorundadır. Hele Osmanlı İmparatorluğu gibi farklı tarih, kültür ve dine sahip bir devletin armasını oluşturmak daha da zordur. Dolayısıyla alanında ilk olan Matkovski ‘nin bu çalışması çok ilgi çekicidir. Bu çalışmayı bana verip çevirmem için teşvik eden rahmetli hocam Prof. Dr. Ali İhsan GENCER’i de saygıyla (rahmetle) anıyorum.

Bu makale Makedonya Milli Tarih Enstitüsünün, Üsküp’te 1969 yılında, yıl XIII, sayı 1-2’de Heraldiçko Prikajuvane na Osmanskata İmperiya vo Evropa orijinal adıyla s. 137-179 arasında yayınlanmıştır. (Aleksandar Matkovski, “Heraldiçko Prikajuvane na Osmanskata İmperiya vo Evropa” , Glasnik na İnstitutot za Natsinalna İstorija, Yıl XIII, S. 1-2, Üsküp, 1969, s. 137-179).


Tam metin:

PDF