ARŞİV VE KÜTÜPHANELERDE BÖCEKLERDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ (PROTECTION METHODS FROM INSECTS IN ARCHIVES AND LIBRARIES)

MÜYESSER NİLÜFER KIZIK KİRAZ
1.098 961

Öz


ÖZET

Böcekler arşiv ve kütüphaneler için en önemli tehlike kaynaklarındandır. Malzemeye verdikleri fiziksel hasar hızla yayılabilir ve bütün bir kütüphaneyi tehdit edebilir. Bu çalışmada böceklerin üreme şartları, tespit ve müdahale yöntemleri ele alınmıştır. Müdahale yöntemleri kimyasal ve kimyasal olmayan metotlar olarak ikiye ayrılmış, belgeye ve kullanıcıya verebilecekleri zararlar araştırılarak en uygun yöntemler ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Böcek; Arşiv ve Kütüphaneler; Böceklerin Üreme Şartları, Tespit ve Müdahale Yöntemleri, Kimyasal ve Kimyasal Olmayan Metotlar.

 

ABSTRACT

For the archives and libraries, insects are the most important sources of danger. The physical damage given to material can spread quickly and can threaten entire the library. In this study, conditions for breeding of insects, detection and intervention methods are approached. Intervention methods are divided into chemical and non-chemical methods, damage caused to the document and the user are researched and suitable methods are mentioned.

Key Words: Insect;, Archives and Libraries; Conditions for Breeding of Insects; Detection and Intervention Methods, Chemical and Non-Chemical Methods.

 


Anahtar kelimeler


Böcek; Arşiv ve Kütüphaneler; Böceklerin Üreme Şartları, Tespit ve

Tam metin:

PDF

Referanslar


Daniel V., G. Hanlog and S. Maekawa. 1993. “Eradication of Insect Pests in Museums Using

Nitrogen”, WAAC Newsletter, 15(3): 15-19. Florian, M. 1990. “Freezing for Museum Insect Pest Eradication”, Collection Forum, Society for The Preservation of Natural History Collections, Spring 1990, 6(1): 6.

Johanna, G. Wellheiser. 1992. Nonchemical Treatment Processes for Disinfestation of Insects and Fungi in Library Collections, Munich: K. G. Saur.

Kızık N. 2005. Yazma Eserlerin Müze ve Kütüphanelerde Korunma Yöntemleri,

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, YTÜ, SBE. Selçuk H. 2004. Müzelerde Böcek ve Küf Kontrolü, İstanbul.

Thomas, A. Parker. 2008. “Integrated Pest Management”, Preservation of Library and Archival Materials, Andover, Mass., Northeast Document Conservation Center.

Thomas, A. Parker. 1988. Study on Integrated Pest Management for Libraries and Archives,

Paris: UNESCO, General Information Program and UNISIST, Publication number PGI- 88/W3/20.