ALMAN ÇEŞMESİ VE SULTANAHMET ÖRME DİKİLİTAŞI’NA AİT METAL YAPI ÖĞELERİNİN KONSERVASYON UYGULAMALARI (CONSERVATION TREATMENTS OF SULTANAHMET ASHLAR OBELISK AND GERMAN FOUNTAIN’S ARCHITECTURAL METALWORKS)

SEDA TULGAR
1.058 1.347

Öz


ÖZET

Bu makale yapısal ve mimari süs öğeleri olan metalleri kapsamaktadır.  Mimari metal öğeleri korumada, bazı özel alanlarda tanımlar, ve metal musluklar, sütun bilezikleri gibi taşınmaz eserleri içermektedir. Böyle yapı malzemelerin konservasyon uygulamalarına örnek olarak Sultanahmet Örme Dikilitaş’ı ve Alman Çeşmesi gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sultanahmet Örme Dikilitaşı, Alman Çeşmesi, mimari metaller, konservasyon uygulamaları.

 

ABSTRACT

This article covers both structural and ornamental architectural metalwork, and includes introductions to some special fields of architectural metal conservation, and nonmovable objects such as metal taps, rings have been specially been subsumed. Sultanahmet Ashlar Obelısk and German Fountain are given as conservation examples of these types of architectural metalworks.

Key Words: Sultanahmet Ashlar Obelisk, German Fountain, architectural metalworks, conservation treatments.

 

Anahtar kelimeler


Sultanahmet Örme Dikilitaşı, Alman Çeşmesi, mimari metaller, konservasyon uygulamaları

Tam metin:

PDF

Referanslar


Godfraind S., R. Pender. and B. Martin. 2012. Pratical Building Conservation English

Heritage Technical Handbook Metals, Vol. 4, London: Ashgate Publishing Company. Scott, D.A. 2002. Copper and Bronze in Art, Corrosion, Colorants, Conservation, Los Angels: Getty Publications

Tanyeli, G. ve U. Tanyeli 2004. “Ayasofya'da Strüktürel Demir Kullanımı. Structural Use of

Iron in St. Sophia, Istanbul” Sanat Tarihi Defterleri 8, Metin Ahunbay’a Armağan, Bizans Mimarisi Üzerine Yazılar, İstanbul: Ege Yayınları. Tulgar, S. 2007. Sultanahmet Örme Dikilitaş'ta Ayrışmaların Teşhisi ve Önerilen Koruma

Yöntemleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi. Uluengin B. 2006. Mimari Metaller Özellikleri, Bozulma Nedenleri, Koruma ve Restorasyon

Teknikleri, İstanbul: Birsen Yayınevi. http://www.istanbul.net.tr (Eylül 2013). http://www.turkcebilgi.com (Eylül 2013). http://www.dunyabulteni.net (Eylül 2013). http://www.filozof.net (Eylül 2013). http://mimariaydinlatmatasarimi.blogspot.com (Eylül 2013). http://www.istanbulkulturenvanteri.gov.tr (Eylül 2013).