ART-SANAT

51.615 48.246

                           ART-SANAT JOURNAL / ART-SANAT DERGİSİ

Archaeology/ Arkeoloji, Art History/ Sanat tarihi, History of Architecture/ Mimarlık Tarihi, Restoration-Conservation/ Restorasyon-Konservasyon

Art-Sanat is an international academic refereed e-journal that published twice a year. 

Art-Sanat yılda iki defa yayınlanan uluslararası akademik hakemli e-dergidir. 

INDEXES/İNDEKSLER

                            The Art-Sanat Journal is indexed by the Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), the Akademik Araştırmalar Index (Acar index),  the   Arastirmax, the ASOS Index ,the EBSCO,  the International Medieval Bibliography (IMB),  the Islamic World Science Citation Center (ISC), the JournalTOCs , the ResearchBib, the Türk Eğitim Index (TEI) and the ULAKBİM.

                            Art-Sanat Dergisi, Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), Akademik Araştırmalar İndeksi (Acar index),  Arastirmax,  ASOS Index,  EBSCO, International Medieval Bibliography (IMB), Islamic World Science Citation Center (ISC), JournalTOCs,  ResearchBib, Türk Eğitim İndeksi (TEİ) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından indekslenmektedir.  

PUBLICATION PLACE YAYIN YERİ

TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi sistemleri

TÜBİTAK-ULAKBİM JournalPark Open Journal Systems

http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuarts/index

 

ANNOUNCEMENT/DUYURU 

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı yayını olan Art-Sanat Dergisi’ne 15 haziran 2016 tarihine  kadar makaleler ve yazılar kabul edilecektir. Genel Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon-Konservasyon ve sanatın her alanıyla ilgili makalelerin ve yazıların (çeviri, haber, tanıtım...) kabul edileceği uluslararası hakemli Art-Sanat Dergisi’nin yeni sayısı 2016 yılının temmuz ayında yayınlanacaktır.

 

PARTNER/ORTAK

DAKAM’ın (Doğu Akdeniz Akademik Araştırmalar Merkezi) düzenlediği, BİLSAS (Bilim, Sanat, Spor Prodüksiyon) tarafından organize edilen Uluslararası HISTART ‘15/ III. History of Art Conference (3. Sanat Tarihi Konferansı) 9-10 Ekim 2015 tarihinde İstanbul Cezayir Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Sanat ve Toplum temalı bu uluslararası konferansta sunulmuş olan bildirilerden seçilmiş olanlar konferansın dergi ortağı İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı yayını Uluslararası Art-Sanat Dergisi'nde yayınlandı.  

HISTART'15 / III. History of Art Conference has been held on October 9-10, 2015 in Istanbul. The conference has been coordinated by DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), organized by BiLSAS (Science, Art, Sport Productions) and hosted by Cezayir Meeting Halls. The conference is aiming at fostering discussions on art and society in modern history. The selected papers presented at HISTART’15 have been published in Art-Sanat Journal.

HISTART'15 Special Issue 2016 (PDF)

HISTART'15 Special Issue 2016 (Open Journal Systems)

 

PUBLICATION PRINCIPLES AND WRITING RULES / YAYIN İLKELERİ  VE YAZIM KURALLARI

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı’nın yayını olarak TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi Sistemlerinde  yayınlanan  “Art – Sanat”  isimli dergiye genel Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon-Konservasyon ve sanatın her alanıyla ilgili daha önce yayınlanmamış makaleler, bildiriler ve yazılar (çeviri, tanıtım, haber…) kabul edilmektedir. Düzenli olarak yılda iki defa ocak ve temmuz aylarında yayınlanan dergi, uluslararası hakemli bir e-dergidir. Yayınlanması istenilen makaleler ve yazılar (çeviri, haber, tanıtım...) derginin e-mail adresine veya Açık Dergi Sistemlerine (Open Journal Systems) gönderilmelidir. Gönderilmiş olan makale önce editör ve yayın kurulu tarafından incelendikten sonra en az iki hakem olmak üzere ilgili hakemlere gönderilir ve makale hakkında en az iki hakemin olumlu karar vermesi durumunda makale yayınlanır. Makale yazarlarının isimleri hakemlere bildirilmemektedir. Dergide yayınlanan makale ve yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.

Dergiye Türkçe ve İngilizce kabul edilecek makalelerdeki ve çeşitli yazılardaki (Microsoft Word’de yazılmış) atıflarda ASA (American Sociological Society) stili kullanılmalıdır. Metinde atıf parantez içinde; soyad yayın yılı: sayfa numaraları, görsel malzeme numarası. Tek kaynak kullanılacaksa (Coomaraswamy 1965: 140, 148-150, fig. 243), birden çok kaynak kullanılacaksa (Coomaraswamy 1965: 140; Hillenbrand 1976: 94, 98-99) şeklinde olmalıdır.  Kaynaklarda kitaplar; Soyad, ad. yayın yılı. kitap ismi (italik)varsa editör (ed.,), çeviren (çev.,) veya hazırlayanın (haz.,) ismi soyadı, yayın yeri: yayınlayan, (Coomaraswamy, Ananda K. 1965. History of Indian and Indonesian Art,  New York: Dover Publications,) şeklinde yazılmalıdır. Kaynaklarda makaleler;Soyad, ad. yayın yılı. makale ismi (iki tırnak arasında), yayın ismi (italik), sayı: sayfa numaraları (başlangıç ve bitiş) (Hillenbrand, Robert. 1976. “Saljuq Dome Chambers in North-West Iran”, Iran, 14: 93-102) şeklinde yazılmalıdır.  Kaynaklarda, çok yazarlı bir eserde, ilk yazardan (soyad, ad) sonra gelen yazarlar, ad soyad şeklinde yazılmalıdır. Eser iki yazarlı ise metinde soyadlar arasına, kaynaklarda ise iki yazarın arasına -ve- konulmalıdır. Eser üçten fazla yazarlı ise metinde ilk iki soyad arasına virgül, üçüncü yazardan sonra ise -vd.,- getirilmelidir (üçüncü soyaddan önce -ve- olmalı). Kaynaklarda ise aralarına virgül konularak bütün yazarlar yazılmalıdır (çoklu yazarlarda, son yazardan önce -ve- gelmelidir).  Atıfta bulunulan yazarın aynı yılda birden çok yayını varsa, metin içinde ve kaynaklarda,  yayın tarihlerinin yanına sırasıyla küçük harfler konulmalı (1993a, 1993b gibi) Makalelerde Türkçe ve İngilizce başlık ile özet (150-200 kelime) ve aynı dillerde 3-5 adet anahtar kelime olmalıdır. Gönderilecek görsel malzemenin her biri en az 300 dpi çözünürlükte jpek formatında olmalıdır. Yayında kullanılacak görsel malzemelerin başına -Figür/Fig.- getirilmeli ve numaralandırılmalıdır (Figür 3/Fig. 3 gibi). Gerektiği durumlarda görsel malzemenin altında açıklamaları olmalıdır.

 

PUBLISHED ISSUES/ YAYINLANMIŞ SAYILAR 

HISTART'15 Special Issue 2016 (PDF)

HISTART'15 Special Issue 2016 (Open Journal Systems)

Sayı/Issue: 5-2016 (PDF)

Sayı/Issue: 5-2016 (Open Journal Systems)

Sayı/Issue: 4-2015 (PDF)

Sayı/Issue: 4-2015 (Open Journal Systems)

Sayı/Issue: 3-2015 (PDF)

Sayı/Issue: 3-2015 (Open Journal Systems)

Sayı/Issue: 2-2014 (PDF)

Sayı/Issue: 2-2014 (Open Journal Systems) 

 Sayı/Issue: 1-2014 (PDF)  

 Sayı/Issue: 1-2014 (Open Journal Systems) 

 İLETİŞİM/ CONTACT

Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli

artsanatjournal@gmail.com (e-mail)

ibrahimces@gmail.com (e-mail)

http://turkiyat.istanbul.edu.tr/?p=6551 (web)

http://artsanatjournal.art-archaeology.org (web)

http://www.art-archaeology.org/art-sanat-journal.html (web)

Art-Sanat Açık Dergi Sistemleri (Open Journal Systems) (web)

Facebook

+90-212-440 00 00 / 26658

+90 212 440 20 72

YAYIN SAHİBİ/ PUBLICATION OWNER

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü

Director of Research Institute of Turkology of Istanbul University

Prof. Dr. Fikret Turan

DERGİ KURUCUSU/ FOUNDER OF JOURNAL

Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli

EDİTÖRLER / EDITORS

Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli,

Res. Assist. Dr. Hande Günözü

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ/ EDITOR IN CHIEF

Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli

YAYIN KOORDİNATÖRÜ/ PUBLICATION COORDINATOR

Res. Assist. Dr. Hande Günözü

E-DERGİ YÖNETİCİSİ/ E-JOURNAL DIRECTOR

Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli

GRAFİK VE MİZANPAJ /GRAPHIC AND LAYOUT

Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli

İNGİLİZCE REDAKSİYON/ ENGLISH REDACTION

Res. Assist. Nazlı Miraç Ümit

RESMİ YAZIŞMA SORUMLUSU/ RESPONSIBLE FOR OFFICIAL CORRESPONDENCE

Chief Gülcan Balcı Başkaya

YAYIN KURULU/ EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Günkut Akın, Prof. Dr. T. Engin Akyürek, Prof. Dr. Ara Altun, Prof. Dr. Mustafa Aydın,

Prof. Dr. Ufuk Kocabaş, Prof. Dr. Elif Özer, Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian, Prof. Dr. Baha Tanman,

Prof. Dr. Uğur Tanyeli,  Prof. Dr. Fikret Turan, Prof. Dr. Gülsün Umurtak, Prof. Dr. Gönül Uzelli,

Prof. Dr. Mehmet Üstünipek, Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli, Res. Assist. Dr. Hande Günözü, Res. Assist. Nazlı Miraç Ümit

HAKEM VE DANIŞMA KURULU/ REFEREE AND ADVISORY BOARD 

Prof. Dr. Günkut Akın, Prof. Dr. T. Engin Akyürek, Prof. Dr. Ara Altun, Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian,

Prof. Dr. Ufuk Kocabaş, Prof. Elif Özer, Prof. Dr. Baha Tanman, Prof. Dr. Uğur Tanyeli, Prof. Gülsün Umurtak,

Prof. Dr. Mehmet Üstünipek, Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli, Assoc. Prof. Şevket Dönmez, Assoc. Prof. Sedef Çokay-Kepçe,

Assoc. Prof. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu, Assoc. Prof. İnci Yakut, Assist. Prof. Seda Ayvazoğlu, Assist. Prof. Gülberk Bilecik,

Assist. Prof. Csilla Balogh, Assist. Prof. Ahmet Vefa Çobanoğlu, Assist. Prof. Belgin Demirsar Arlı, Assist. Prof. Hatice Günseli Demirkol, 

Assist. Prof. Emine Naza Dönmez, Assist. Prof. Elif Varol Ergen, Assist. Prof. Meltem Gündoğdu, Assist. Prof. Işıl Özsait Kocabaş,

Assist. Prof. Görkem Kutluer, Assist. Prof. Alev Erkmen Özhekim,Assist. Prof. Simge Özer Pınarbaşı, Assist. Prof. Ayça Tiryaki,

Assist. Prof. Filiz Adıgüzel Toprak, Assist. Prof. Seda Yavuz, Assist. Prof. Serap Yüzgüller, Assist. Prof. Kadriye Figen Vardar,

Assist. Prof. Mehmet Fevzi Uğuryol, Res. Assist. Dr. Hande Günözü, Dr. Kazim Abdullaev, Dr. M. Nilüfer Kızık Kiraz,

M. A. Gülseren Dikilitaş, M. A. Seda Tulgar, Lect. Lola Kadirova Kızıl, Lect. Ramazan Yılmaz

 

 

  


ART-SANAT 2016 / HISTART'15 SPECIAL ISSUE


Kapak sayfası


ISSN: 2148-3582