Kırşehir'de Üç-Ayak Adındaki Yapı Kalıntısında Araştırmaları- Untersuchungen in der "Üç-Ayak" genannten Ruinenstatte bei Kırşehir

Semavi Eyice
1.104 1.156

Öz


Kırşehir'de Üç-Ayak Adındaki Yapı Kalıntısında Araştırmaları- Untersuchungen in der "Üç-Ayak" genannten Ruinenstatte bei Kırşehir

Tam metin:

PDF