Nr. 17 (2005)

Inhaltsverzeichnis

Canetti'nin Barınağına Uğramak PDF (Türkçe)
Meral Oraliş
Elias Canetti- Ein europaeischer Autor? PDF (Türkçe)
Manfred Durzak
Dildeki sesler yabancı değildir PDF (Türkçe)
Mario Levi
Der Stachel des Befehls und die Dramen Canettis PDF (Türkçe)
Gertrude Durusoy
Körleşme Romani ve Bilimadamı Sorunsalı PDF (Türkçe)
Fatih Tepebaşılı
Religiöse Wertvorstellungen in literarischen Texten und ihre Rolle bei interkulturellen Begegnungen PDF (Türkçe)
Nilüfer Kuruyazıcı
Chr. Martin Wielands Oberon: Religiöses Sendungsbewusstsein oder ironische Distanzierung? PDF (Türkçe)
Mahmut Karakuş
Zur Rezeption Elfriede Jelineks in der Türkei PDF (Türkçe)
Ersel Kayaoğlu
Küçükprens çevirilerindeki çevirmen kararlarına erek odaklı bakışla karşılaştırmalı bir inceleme PDF (Türkçe)
Necdet Neydim

Tanıtmalar

Elias Canetti'nin Yapıtları PDF (Türkçe)
Meral Oraliş
"Der Gott der Anderen" Interkulturelle Transformationen religiöser Traditionen in literarischen Texten PDF (Türkçe)
Mahmut Karakuş
Metindilbilim ve Türkçe PDF (Türkçe)
Sakine Eruz


ISSN: 1303-9407