Nr. 16 (2004)

Inhaltsverzeichnis

Ein weiblicher Schelmenroman. Das Erzählprinzip der komischen Verfremdung in Emine Sevgi Özdamars Brücke vom Goldenen Horn PDF (Türkçe)
Norbert Mecklenburg
İstanbul Örneğinde Bir Kenti Farklı Okumak PDF (Türkçe)
Nilüfer Kuruyazıcı
Öteki Haritalar PDF (Türkçe)
Meral Oraliş
Andere Texte anders Lesen: Das Bild des Meeres bzw. des Wassers in der deutschsprachigen und in der türkischen Lyrikd PDF (Türkçe)
Yüksel Özoğuz
Yitik Sözün İzini Süren Bir Roman: Selim ya da Konuşma Yeteneği PDF (Türkçe)
Yeşim Tükel Kılıç
Georg Büchner'in Lenz'i PDF (Türkçe)
Ersel Kayaoğlu
Evrenselin Peşinde Temellere Tutunmak: “Deha Estetiği”nin İzinde Edebiyat Kuramına Bir Yaklaşım PDF (Türkçe)
Şebnem Sunar
Geleneksel Metinden Sınırsız Metne. Bilgi Teknolojilerinin Sunduğu Yeni Olanaklar PDF (Türkçe)
Canan Şenöz-Ayata

Tanıtmalar

Germanistische Untersuchungen aus türkischer Perspektive - Festschrift für Prof. Dr. Vural Ülkü zum 65. Geburtstag PDF (Türkçe)
Şeyda Ozil
Interkulturelle Begegnungen. Festschrift für Şara Sayın PDF (Türkçe)
Mahmut Karakuş
Çeviri etkinliği disiplinlerarasından çeviriye bakış PDF (Türkçe)
Sakine Eruz
I. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi 15-17 Ekim 2003 PDF (Türkçe)
Mahmut Karakuş
Çeviriden Çeviribilime PDF (Türkçe)
Yeşim Tükel Kılıç
Bericht über eine Hochschul Kooperation mit der PH Schaebisch Gmünd PDF (Türkçe)
Cornelia Zierau


ISSN: 1303-9407