Nr. 13 (2001)

Inhaltsverzeichnis

Postmodernizm ve Çokkültürlülük PDF (Türkçe)
Nazan Aksoy
Kesinliklerin Sonuna Doğru (I) ya da "Yazarın Ölümü"nden Sonra Çeviri PDF (Türkçe)
Şebnem Sunar
Deutschsprachige Literatur fremdkultureller Autoren und ihr Beitrag zum Fremdverstehen PDF (Türkçe)
Nilüfer Kuruyazıcı
Avrupalılık Bağlamında Kültür Boyutuyla Yabancı Dil PDF (Türkçe)
Tülin Polat
Eğitimde Yeniden Yapılanma Çerçevesinde Almanca Öğretmenlerinin Yetiştirim Sürecine Eleştirel Bir Bakış PDF (Türkçe)
Nilüfer Tapan
Interlinguale und interkulturelle Aspekte der deutschen und türkischen Phraseologismen - dargestellt anhand von Somatismen und Zoosemismen PDF (Türkçe)
Kuthan Kahramantürk
Dil-siz-leş-me PDF (Türkçe)
Meral Oraliş
Literarische Übersetzung als Religions- und Kulturaustausch Goethes Nachdichtung der Siebenschläfer-Legende PDF (Türkçe)
Norbert Mecklenburg
Friedrich Dürrenmatt - apokalyptische Heiterkeit? PDF (Türkçe)
Manfred Durzak

Tanıtmalar

"Deutsch - die Sprache, die uns verbindet" "Güneydoğu Avrupa Germanistleri I. Uluslararası Kongresi" PDF (Türkçe)
Ersel Kayaoğlu
"Yazın Çevirisi ve Kültür Aktarımı" Sempozyumu PDF (Türkçe)
Canan Şenöz-Ayata
"Avrupa'da Yabancı Dil Politikaları ve Türkiye" Sempozyumu PDF (Türkçe)
Nilüfer Tapan
Interkulturell Literatur in Deutschland. Ein Handbuch, Carmine Chiellino (Hrsg.) PDF (Türkçe)
Mahmut Karakuş


ISSN: 1303-9407