5th annual GGSA Graduate Student Conference: Beyond Borders – Transnationalism & Transculturalism in the Arts / 5. Lisansüstü Öğrenci Kongresi: Sınırların Ötesinde – Sanatta Transmilliyetçilik ve Trans-kültürellik, Columbus, 22-23.02.2013

İrem Atasoy
1.021 444

Abstract


İkinci günün konuları medyada “Biz ve Onlar” karşıtlığı, trans-kültürellik kavramları ve trans-kültürelliğin sanatta estetik temsilleri olarak belirlenmişti. Ben bu bağlamda kongreye Türk gazetelerinde Almanya hakkında oluşturulan gerçekliği eleştirel söylem çözümlemesi yöntemleri ile araştırdığım çalışmam ile katıldım. Yaptığım sunumda ilk olarak Türkiye ve Almanya arasındaki karşılıklı ilişkilerin tarihsel arka planına değindim. Daha sonra söylem kavramı ve toplumlarda gerçeklik kurgulanmasında medyanın rolü üzerinde durdum. Ardından Hürriyet ve Zaman gazetelerinden seçtiğim Almanya ile ilişkili haberleri ele aldım. Eleştirel söylem çözümlemesi yöntemi ile incelediğim bu haberlerden seçtiğim tümceler, haber başlıkları ve ara başlıklarından yola çıkarak Türkiye’den Almanya’ya vize uygulaması bağlamında nasıl bakıldığını sorguladım. Bowling Green Eyalet Üniversitesi’nden Jordan Hurst günün ikinci konuşmacısıydı. Hurst, çalışmasında Avusturyalı yazar

Volltext:

PDF (Türkçe)